Termeni și condiții

BOOKSTER

1. Definiții

BOOKSTER – este marca înregistrată și denumirea comercială sub care funcționează societatea Bookster Experience SRL, persoană juridică, cu sediul în București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6, Novo Park, Clădirea D, etaj 3, Sector 2, România, având codul de înregistrare fiscală 43370198, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16111/2020, și reprezintă o platformă de intermediere, conectare, personalizare, facilitare și promovare a accesului la lectură între cititori și diversele biblioteci înscrise în platforma www.bookster.ro.

Utilizator - orice persoană fizică înregistrată pe Site care, prin crearea și/sau utilizarea unui Cont, are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Bookster (electronic, telefonic, etc.).

Angajator – orice entitate de drept public sau privat, cu sau fără personalitate juridică, care angajează sau colaborează cu Utilizatori și care a semnat un contract cu Bookster pentru utilizarea Platformei Bookster în beneficiul angajaților sau colaboratorilor săi.

Biblioteca/Biblioteci – bibliotecile cu care Bookster colaborează și care sunt înscrise în Platforma Bookster, considerate împreună sau individual în funcție de context.

Cont – secțiunea din Site creată în baza unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Utilizatorului acces la Platforma Bookster şi la Aplicaţia Mobilă Bookster, și care conține informații despre Utilizator și istoricul Utilizatorului în Platformă..

Pagina de profil – secțiune din Cont în care sunt afișate informații despre activitatea Utilizatorului pe Site/Platforma Bookster (data înregistrării, Materiale citite, Wishlist, etc.). Pagina de profil poate fi:

  • Publică: orice Utilizator o poate vizualiza dacă face o căutare după numele titularului Contului sau are un link direct.
  • Privată: poate fi vizualizată numai de titularul Contului. Utilizatorul are posibilitatea de a-și seta Pagina de profil ca fiind Privată oricând, direct din Contul său.

La crearea Contului, Pagina de profil este setată în mod automat (by default) în modul Public. Accesând secțiunea „Confidențialitate” din Pagina de profil, această setare poate fi modificată de Utilizator.

Wishlist – pagina web din Pagina de profil în care Utilizatorul poate adăuga Materiale pe care le consideră a fi preferate și pe care, ulterior, le poate accesa.

Site sau Platforma Bookster – domeniul și website-ul www.bookster.ro și subdomeniile acestuia.

Aplicaţia Mobilă Bookster (“Aplicaţia Bookster”) - Aplicație software dezvoltată special pentru a fi utilizată pe un dispozitiv portabil cu conexiune la Internet care permite Utilizatorilor accesul la Platforma Bookster prin intermediul telefonului mobil.

Descoperă - secţiune din cadrul Aplicaţiei Bookster prin intermediul căreia, pe baza preferinţelor selectate de Utilizatori în momentul accesării pentru prima oară a Aplicaţiei, aceştia primesc din partea Bookster recomandări avȃnd ca obiect trei titluri lectură necitite pȃnă la aceea dată.

Împrumut – operațiunea prin care un Material din colecțiile Bibliotecilor prezente în Platforma Bookster îi este pus la dispoziție Utilizatorului pentru lectură, ca urmare a exprimării intenției Utilizatorului de a lectura respectivul Material pus la dispoziție de Bibliotecă, prin comandarea respectivului Material prin accesarea directă a Platformei Bookster sau prin accesarea sa prin intermediul Aplicaţiei Bookster, cu obligația Utilizatorului de a returna Materialul împrumutat și conform termenilor și conditiilor de împrumut ale Bibliotecii disponibile în Secțiunea 17 de mai jos; solicitarea de Împrumut este transmisă prin intermediul Platformei Bookster către Bibliotecă, Bookster asigurând astfel comunicarea dintre Utilizator și Bibliotecă.

Materiale – cărți, articole tipărite, articole online, e-book-uri, audiobook-uri, studii de caz sau video-uri de la diverse Biblioteci, prezentate și disponibile a fi împrumutate de la Biblioteci prin intermediul Platformei Bookster.

Campanie – acțiunea Bookster de a derula inițiative de comunicare în scopul încurajării lecturii printre Utilizatori.

Conținut - orice element existent sau prezentat pe Site, sau în orice comunicări transmise de Bookster, inclusiv texte, imagini, elemente video, etc.

Conținut Aplicaţie Bookster - orice element existent sau prezentat pe Aplicaţie, sau în orice comunicări transmise de Bookster prin intermediul Aplicaţei Bookster, inclusiv texte, imagini, elemente video, etc.

Recenzie - o evaluare scrisă de către Utilizator a unui Material, redactată pe baza experienței personale după lecturarea Materialului respectiv, și în baza capacității acestuia de a comunica observații calitative legate de conținutul unui Material parcurs.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator față de un Material. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare Material putând primi un punctaj de la o stea, la zece stele.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unei Recenzii sau a unui alt comentariu.

Document – prezenții Termeni și Conditii și orice documente incorporate în aceștia și/sau la care aceștia trimit sau fac referire în mod expres, inclusiv, fără a se limita la, termenii și condițiile de abonament și de împrumut ale Bibliotecilor menționate în Secțiunea 17 de mai jos, precum şi condiţiile de acces şi utilizare a Aplicaţiei Bookster indicate la Secţiunea 11 de mai jos.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail), SMS, telefonic, prin intermediul Aplicaţiei Bookster , pe Site, ori altă platformă sau orice altă formă de comunicare, asupra Materialelor și/sau a Campaniilor desfășurate de Bookster într-o anumită perioadă și/sau asupra Conținutului, Aplicaţiei Bookster, Site-ului, unor produse sau servicii ale Bookster, transmise exclusiv în scop informativ, fără a naște obligații sau angajamente în sarcina Bookster.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Materialelor așa cum sunt precizate în descrierea acestora de pe Platforma Bookster sau, după caz, de pe Aplicaţia Bookster.

2. Documente Contractuale și Contul de Utilizator

2.1. Prin înregistrarea pe Platforma Bookster, inclusiv prin intermediul Aplicaţiei Bookster, și, ulterior, prin fiecare utilizare a Contului (inclusiv plasarea unui Împrumut), Utilizatorul este de acord cu și consimte în mod expres la toate prevederile din prezentul Document (așa cum se găsesc ele pe Site la momentul utilizării curente), Document care guvernează relația dintre Utilizator și Bookster. Utilizatorul are de asemenea obligația de a respecta legea aplicabilă pentru orice utilizare a Site-ului sau, după caz, a Aplicaţiei Bookster. Orice Împrumut realizat de Utilizator, accesȃnd Platforma Bookster, inclusiv prin intermediul Aplicaţiei Bookster, va fi guvernat de acest Document și de termenii și condițiile Bibliotecii de la care este împrumutat Materialul respectiv disponibile în Secțiunea 17 de mai jos, ambele în forma în vigoare la momentul efectuării Împrumutului. Acceptarea acestui Document are loc prin bifarea secțiunii „Sunt de acord cu Termenii și Condițiile” la momentul creării/accesării pentru prima dată a Contului. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu respectarea acestui Document, nu va putea folosi Platforma Bookster, respectiv Aplicaţia Bookster și nu va putea efectua Împrumuturi.

2.2. Bookster își rezervă dreptul de a modifica oricând Documentul, în mod unilateral, comunicând Utilizatorului modificările intervenite printr-un mesaj pop-up/banner pe Platforma Bookster, cu excepția modificărilor menționate în art 17.1 care nu vor fi comunicate Utilizatorilor. Modificările Documentului intră în vigoare în 5 (cinci) zile de la data comunicării, cu excepția modificărilor care nu au un impact asupra relației cu Utilizatorul, și a modificărilor menționate în art. 17.1. care vor intra în vigoare imediat ce sunt publicate sau la data indicată de Biblioteca respectivă, după caz. Prin continuarea utilizării Contului după respectivul termen, inclusiv prin intermediul Aplicaţiei Bookster, Utilizatorul își exprimă acordul cu privire la versiunea Documentului disponibilă pe Platformă la momentul fiecărei utilizări (de ex. logare în Cont, împrumut Material, participare la Campanie etc.), acceptând astfel modificările operate asupra Documentului. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu modificările la Document, va putea oricând în termenul de 5 (cinci) zile menționat mai sus să renunțe la Contul său, cu obligația de a returna orice Materiale împrumutate de îndată (fără a mai beneficia de termenul de returnare a Împrumutului acordat înainte de renunțare). Cu excepția modificărilor care nu au un impact asupra relației cu Utilizatorul și a modificărilor menționate în art. 17.1. care vor intra în vigoare imediat ce sunt publicate sau la data indicată de Biblioteca respectivă, după caz, orice nouă versiune a prezentului Document este opozabilă Utilizatorilor de la data afișării ei pe Platforma Bookster, după expirarea termenului de 5 (cinci) zile de la data comunicării către Utilizatori. Utilizatorul poate să își salveze o copie a acestui Document valabil la data la care a utilizat Site-ul. Acest Document este încheiat pe durată nedeterminată și este aplicabili pe întreaga perioadă în care Utilizatorul utilizează Aplicaţia Bookster şi Platforma Bookster, inclusiv prin intermediul aplicaţiei amintite.

2.3. Relația dintre Utilizator și fiecare Bibliotecă de la care Utilizatorul împrumută un Material va fi guvernată de termenii și condițiile de împrumut ale Bibliotecilor. Prin acceptarea prezentului Document, Utilizatorul este de acord și consimte la toate Regulamentele de funcționare ale Bibliotecilor, respectiv termenii și condițiile de împrumut și abonament ale acestora („Termenii și Condițiile Bibliotecilor”), care sunt incorporate în acest Document în orice moment în Secțiunea 17 de mai jos. Utilizatorul va fi notificat suplimentar cu privire la posibilitatea consultării Termenilor și Condițiilor unei Biblioteci cu ocazia primului Împrumut de la respectiva Bibliotecă. Termenii și Condițiile Bibliotecilor vor guverna exclusiv relația dintre Utilizator și Biblioteci, iar Termenii și Condițiile unei Biblioteci vor fi aplicabili de fiecare dată când Utilizatorul realizează un Împrumut de la Biblioteca respectivă.

2.4. Utilizatorul își poate retrage oricând acordul cu privire la aplicabilitatea prezentului Document în ceea ce îl privește, în mod expres, printr-un e-mail trimis la adresa citesc@bookster.ro, înțelegând că prin retragerea acordului va pierde accesul la Cont și la Conținut, Contul său urmând a fi închis. Printr-un e-mail transmis la adresa de mai sus, Utilizatorul poate solicita și închiderea Contului său de Utilizator. Închiderea Contului determină în mod automat şi cu efect imediat imposibilitatea de utilizare a Aplicaţiei Bookster, produs pentru al cărui uz şi acces este necesar un Cont de Utilizator.

2.5. Utilizatorul este de acord că Bookster are dreptul de a modifica în orice moment Conținutul, Platforma Bookster, specificațiile tehnice ale oricărei functionalități sau aspect al Platformei Bookster, respectiv Aplicaţia Bookster, Conţinutul Aplicaţiei Bookster sau specificațiile tehnice ale oricărei functionalități sau aspect al Aplicaţiei Bookster, la discreția exclusivă a Bookster, fără a notifica Utilizatorul în prealabil, cu respectarea prevederilor din acest Document, dacă modificarea conduce la o modificare și a acestui Document. Orice functionalități și/sau servicii noi ce vor fi oferite de Bookster pe Site sau în cadrul Aplicaţiei Bookster vor face, de asemenea, obiectul acestui Document care se va aplica și cu privire la acestea. În plus, Utilizatorul acceptă faptul că astfel de modificări pot duce la imposibilitatea accesării temporare a Platformei Bookster sau, după caz, a Aplicaţiei Bookster și că Bookster are dreptul de a înceta operarea Site-ului sau a Aplicaţiei Bookster pentru o perioadă scurtă de timp, fără acordarea unor compensații către Utilizatori.

2.6. Utilizatorul își poate crea/accesa Contul pe Platforma Bookster, inclusiv prin intermediul Aplicaţiei Bookster, poate accesa Conţinutul Aplicaţiei Bookster, respectiv Conținutul de pe Site și Împrumuta Materiale dacă Angajatorul său a achiziționat serviciile puse la dispoziție de Bookster sau dacă Utilizatorul face parte din categoria de persoane fizice cărora Bookster dorește să la acorde acces gratuit la Platforma Bookster, din considerente de responsabilitate socială (a se vedea art. 2.7 de mai jos). În cazul Utilizatorilor care au acces la serviciile Bookster în baza unei colaborări cu Angajatorul lor sau o altă entitate, Utilizatorul își poate crea/accesa Contul pe Platforma Bookster, utilizând adresa de e-mail conform înțelegerii dintre Bookster și Angajator. După crearea Contului, Utilizatorul va primi un e-mail de la Bookster cu un link de confirmare pentru a-și valida adresa de e-mail. Dacă Angajatorul încetează colaborarea cu Bookster, sau Utilizatorul indiferent de motiv, nu își mai desfășoară activitatea în cadrul respectivului Angajator, Bookster poate retrage imediat accesul Utilizatorului la Contul său și poate închide Contul. În acest caz, în afara unor situații excepționale când Bookster poate decide în mod expres acordarea accesului în continuare la Site, activitatea Utilizatorului aferentă Contului său va mai fi disponibilă o perioadă limitată (3 ani de la data închiderii contului) pentru situația in care Utilizatorul primește din nou acces prin intermediul oricărui Angajator la serviciile Bookster. În acest caz punctual, istoricul Utilizatorului înregistrat în Platforma Bookster poate fi transferat către adresa de e-mail menționată de Utilizator.

2.7. În anumite cazuri sociale (concret, în cazul unor persoane defavorizate și anumitor organizații non-guvernamentale sau asociații ce sprijină educația sau comunitățile defavorizate), Bookster poate la discreția sa, să creeze un Cont gratuit pentru anumiți Utilizatori care se află în situații speciale, și să le acorde acestora acces la serviciile sale, chiar și în absența unei relații de colaborare cu un anumit Angajator/entitate, în condițiile comunicate de Bookster. Și în acest caz, Utilizatorii vor trebui să respecte prezentul Document, Termenii și Condițiile Bibliotecilor, legea aplicabilă și orice alte indicații sau condiții transmise de Bookster atunci când folosesc Platforma Bookster şi Aplicaţia Bookster.

2.8. Pentru a folosi Platforma Bookster, inclusiv prin intermediul Aplicaţiei Bookster, și pentru a crea/utiliza un Cont, accesȃnd direct Site-ul sau cu ajutorul Aplicaţiei Bookster, Utilizatorii trebuie să aibă peste 18 ani. Prin acceptarea acestui Document (în forma disponibilă pe Site la data accesării Platformei Bookster), Utilizatorul declară că are cel puțin vârsta de 18 ani. Deținerea unui Cont pe Platforma Bookster de către Utilizatori care nu au vârsta de 18 ani împlinită este interzisă. Accesul şi utilizarea Aplicaţiei Bookster de către persoane care nu au Cont sau de către Utilizatori care nu au vârsta de 18 ani împlinită este interzisă.

3. Politica de Împrumuturi de la Biblioteci

3.1. Utilizatorii pot efectua Împrumuturi de la Biblioteci, în limita stocului disponibil pentru fiecare Material în cadrul Bibliotecilor care au înregistrat Materialul respectiv în Platforma Bookster. Toate Materialele prezentate pe Site aparțin Bibliotecilor cu care Bookster colaborează, astfel că Bookster acționează doar ca un intermediar în relația Utilizatorului cu Bibliotecile înscrise pe Site. Bookster nu împrumută, nu sub-împrumută și nu este implicat în niciun fel în operațiunea juridică de împrumut a Materialelor, care se realizează exclusiv de și sub răspunderea exclusivă a Bibliotecii. În mod particular și fără a aduce atingere caracterului general al prevederilor de mai sus, pentru evitarea oricărui dubiu, Intermediarul nu este implicat în niciun fel in operațiunea juridică de împrumut a Materialelor în format digital ale Bibliotecii, acestea aflându-se disponibile pentru acces pe Platforma Bookster doar în scop de a facilita accesul Utilizatorilor la aceste Materiale, însă aceste Materiale rămân proprietatea Bibliotecii și sunt împrumutate Utilizatorilor exclusiv de Bibliotecă. Utilizatorul încheie în mod direct un contract de Împrumut cu Biblioteca, prin plasarea comenzii de Împrumut la Biblioteca respectivă, cu acceptarea Termenilor și Condițiilor Bibliotecii. Răspunderea privind Materialele împrumutate aparține exclusiv Bibliotecilor și Utilizatorilor. Bookster asigură livrarea Materialelor împrumutate de la Bibliotecă la Utilizator și invers, prin mijloace proprii sau prin intermediul unor companii de curierat colaboratoare.

3.2. Bookster poate de asemenea să organizeze Campanii pentru Utilizatori. Comunicarea cu Bookster se poate realiza prin interacțiunea directă cu reprezentanții săi, prin intermediul adreselor menționate la secțiunea “Scrie-ne” din Site sau prin intermediul Formularului de contact din cadrul Aplicaţiei Bookster. Bookster are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru modul în care primește, procesează și soluționează orice astfel de comunicări. Orice comunicare cu Bibliotecile legată de Materialele împrumutate prin Platforma Bookster, inclusiv cu ajutorul Aplicaţiei Bookster, va fi realizată prin intermediul Bookster, care va acționa ca intermediar și va transmite mai departe informațiile către Biblioteci.

3.3. Prin Site, precum şi prin intermediul Aplicaţiei, Bookster dorește să acorde Utilizatorilor acces la informațiile despre Materialele puse la dispoziție de către Biblioteci. Bookster poate publica pe Site sau în Aplicaţia Bookster informații despre Materialele deținute de diversele Biblioteci și/sau despre Campanii inițiate de către Bookster într-o anumită perioadă de timp. Materialele vor fi disponibile întotdeauna în limita stocului disponibil comunicat de Biblioteci. Bookster solicită Bibliotecilor să furnizeze informații despre Materiale actualizate periodic pentru a le face disponibile pe Platformă, inclusiv informații privind stocurile, însă este posibil ca acestea să nu fie actualizate pe Platforma Bookster în orice moment în care Utilizatorul o accesează. În acest caz, Bookster este exonerat de orice răspundere pentru acel Conținut, iar în cazul în care Materialul nu este în stoc, Utilizatorul poate înscrie acel Material în Wishlist-ul său pentru a fi Împrumutat când este disponibil.

3.4. Fiecare Cont are un caracter individual, deci poate fi folosit doar de către și în folosul Utilizatorului pe numele căruia a fost creat. Utilizatorul nu va divulga detaliile de acces ale Contului către alte persoane și nu va folosi Contul în interesul sau beneficiul unor terțe părți. Utilizatorul acceptă acest lucru și înțelege că nerespectarea acestei obligații poate duce la anularea de către Bookster a Contului și la pierderea de către Utilizator a accesului la Site şi la Conținut, respectiv la Aplicaţia Bookster şi la Conţinutul Aplicaţiei Bookster. Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității datelor sale de acces în Cont.

4. Cesionarea și Subcontractarea

4.1. Bookster poate cesiona și/sau subcontracta în tot sau în parte către o terță parte activitatea ce ține de intermedierea Împrumuturilor de la diverse Biblioteci, cu informarea ulterioară a Utilizatorului, nefiind necesar acordul acestuia.

4.2. De asemenea, Bookster va putea cesiona acest Document sau drepturile sau obligațiile sale ce rezultă din acesta fără a fi necesar un acord suplimentar din partea Utilizatorului, acesta fiind considerat acordat prin acceptarea acestui Document.

4.3. Utilizatorul nu va putea cesiona acest Document sau drepturile sau obligațiile sale ce rezultă din acesta, fără acordul prealabil scris al Bookster.

5. Drepturi de Proprietate Intelectuală și Industrială

5.1. Conținutul Site-ului şi Conţinutul Aplicaţiei Bookster, așa cum sunt definite în preambul, incluzând dar fără a se limita la logo-uri, desene, modele, design, mărci, nume de domeniu, reprezentări stilizate, scheme sau lucrări grafice, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site şi, după caz, în Aplicaţia Bookster, know-how, prezentări, statistici, chestionare, schițe, materiale care au legatură cu capacitățile funcționale, operaționale și/ sau de performanță ale Site-ului şi, după caz, ale Aplicaţiei Bookster, și toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială și alte drepturi similare născute sau care se pot naște asupra acestora aparțin în exclusivitate Bookster, sau sunt utilizate de Bookster exclusiv în temeiul unor licențe acordate de titularii acestor drepturi. Prin utilizarea Platformei Bookster şi a Aplicaţiei Bookster, Utilizatorul este de acord că nu dobândește niciun fel de drepturi sau licențe cu privire la Platforma Bookster și/ sau Conținut, respectiv cu privire la Aplicaţia Bookster și/ sau Conţinutul Aplicaţiei Bookster, cu excepția dreptului limitat de a utiliza Platforma Bookster şi Aplicaţia Bookster în conformitate cu acest Document.

5.2. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, traducerea în orice limbă, utilizarea în orice scop a oricărui Conținut şi Conţinut al Aplicaţiei Bookster (altul decât acela de a împrumuta Materialele), expunerea, includerea oricărui Conținut, respectiv a oricărui Conţinut al Aplicaţiei Bookster în orice alt context decât cel original ori altfel în afara Site-ului sau a Aplicaţiei Bookster, îndepărtarea însemnelor specifice care marchează dreptul de autor al Bookster asupra Conținutului, respectiv asupra Conţinutului Aplicaţiei Bookster, precum și participarea la sau facilitarea în orice mod a transferului, vânzării, distribuției oricăror materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, respectiv a Conţinutului Aplicaţiei Bookster, altfel decât cu acordul prealabil, scris și expres al Bookster.

5.3. Orice Conținut, precum şi orice Conţinut al Aplicaţiei Bookster, la care Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența regulilor de utilizare și obligațiilor instituite prin prezentul Document, cu excepția cazului în care Conținutul sau, după caz, Conţinutul Aplicaţiei Bookster este însoțit sau precedat de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Bookster și Utilizator și, în toate cazurile, fără nicio garanție asumată de Bookster cu privire la respectivul Conținut sau, după caz, Conţinut al Aplicaţiei Bookster.

5.4. În cazul în care Bookster conferă Utilizatorului dreptul de a utiliza un anumit Conținut, respectiv un anumit Conţinut al Aplicaţiei Bookster, acest drept se limitează exclusiv la respectivul Conținut sau, după caz, Conţinut al Aplicaţiei Bookster definit prin acord, numai la scopul, forma sau modalitatea de utilizare descrise și numai pe durata de valabilitate a respectivului acord, cu condiția ca acel Conținut, respectiv Conţinut al Aplicaţiei Bookster, să fie menținut pe Site, respectiv pe Aplicaţia Bookster , în toată această perioadă, sub rezerva oricăror drepturi ale unor terțe părți.

5.5. Niciun Conținut, respectiv Conţinut al Aplicaţiei Bookster transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau la care acesta a avut acces prin accesarea Site-ului sau a Aplicaţiei Bookster, vizitarea și/sau vizualizarea acestuia/acesteia, nu constituie și nu implică nicio obligație din partea Bookster față de Utilizator cu privire la acel Conținut, respectiv cu privire la Conţinutul Aplicaţiei Bookster.

5.6. Este interzisă orice utilizare a Conținutului şi a Conţinutului Aplicaţiei Bookster în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare încheiat între Bookster și Utilizator, în cazul în care acesta există.

5.7. Bookster nu își asumă nicio răspundere față de Utilizatori sau alți terți pentru legalitatea Termenilor și Condițiilor Bibliotecilor, a activității de Împrumut desfășurată de Biblioteci și nici pentru modul în care Materialele respectă drepturile de proprietate intelectuală ale terților, Bibliotecile fiind pe deplin responsabile pentru asigurarea conformității cu legislația aplicabilă a Termenilor și Condițiilor Bibliotecilor, a activității de Împrumut și a Materialelor.

6. Împrumutul de la Biblioteci

6.1. Utilizatorul poate, accesa informațiile privind Materialele Bibliotecilor și poate iniția Împrumuturi de la Biblioteci prin intermediul Platformei Bookster, inclusiv prin accesarea acesteia cu ajutorul Aplicaţiei Bookster, în masura în care există stoc disponibil pentru Materialele dorite la acestea. Atunci când Utilizatorul solicită Împrumutul unui anumit Material, Bookster va identifica Biblioteca/Bibliotecile ce au disponibil Materialul pentru împrumut pe baza unui soft de Matching for Reading, iar Utilizatorul va fi informat de data estimată de livrare. Bookster va asigura ulterior livrarea Materialului la Utilizator și returnarea lui la Biblioteca și va informa Utilizatorul cu privire la stadiul Împrumutului solicitat. Confirmarea unui Împrumut va fi facută de către Bookster printr-un mesaj afișat în site. Ulterior, Utilizatorul va primi informațiile relevante legate de împrumut și livrare și prin e-mail, la adresa asociată Contului sau în Platforma Bookster, inclusiv în formatul accesat prin intermediul Aplicaţiei Bookster. Afișarea Materialelor pe Platforma Bookster este gestionată de Bookster potrivit unor criterii și algoritmi de sortare, disponibile Utilizatorilor pe Platforma Bookster, inclusiv în modalitatea de accesare a acesteia prin intermediul Aplicaţiei Bookster, Utilizatorii putând alege unul dintre aceste criterii pentru filtrarea și selectarea Materialelor.

6.2. Utilizatorul consimte ca Bookster poate să îl contacteze prin orice mijloc pus la dispoziție în prealabil de către Utilizator, în legatură cu Împrumuturile plasate de Utilizator pe Site. De asemenea, Utilizatorul consimte că, prin efectuarea unui Împrumut de la o anumită Bibliotecă, devine abonat al Bibliotecii respective, în condițiile din Termenii și Condițiile Bibliotecii și acceptă să fie informat despre acest lucru de către Biblioteca respectivă sau de către Bookster, la primul Împrumut de la respectiva Bibliotecă, aceasta fiind necesară pentru plasarea Împrumutului la acea Bibliotecă. În acest scop anumite date cu caracter personal ale Utilizatorilor vor fi transmise către Biblioteca de la care Utilizatorul realizeaza Împrumutul. Aceste date vor fi păstrate de Bibliotecă în baza sa de date și pentru viitoarele Împrumuturi (care vor fi realizate în baza acelui abonament), iar Utilizatorul va deține abonament la respectiva Biblioteca atâta timp cât deține un Cont în Platforma Bookster.

6.3. Materialele online vor putea fi consultate direct din Site, inclusiv în modalitatea de accesare a acestuia prin intermediul Aplicaţiei Bookster. Platforma Bookster găzduiește Materialele online, în numele și pe seama Bibliotecilor, pentru a permite Bibliotecilor să asigure accesul facil Utilizatorilor la aceste Materiale. Pentru Materialele fizice, livrarea Materialelor va fi efectuată conform opțiunilor din Site, de regulă la adresa de la birou (sediul indicat de Angajator), în termenul comunicat de Bookster sau indicat pe Site, inclusiv în cazul accesării acestuia prin intermediul Aplicaţiei Bookster, pentru fiecare Material. Materialele împrumutate prin intermediul Platformei Bookster vor fi returnate la punctul de retur indicat în Site, în termenul de returnare înscris pe eticheta anexată Materialului. Materialele pot fi returnate și oricând înainte de termenul de returnare. Utilizatorul este răspunzător de Materialele împrumutate prin intermediul Platformei Bookster, de la momentul recepționării și până la momentul returnării și se obligă să le folosească exclusiv în scop personal, necomercial și cu respectarea prezentului Document, conform destinației lor, să le mențină într-o stare și calitate bune, să aibă grijă de ele, să nu le înstrăineze, să nu le greveze cu orice sarcini, să nu le pună la dispoziția altor persoane (cu excepția membrilor familiei) și să le returneze la timp și în forma în care au fost recepționate de Utilizator.

6.4. În cazul în care Bookster încetează colaborarea cu o Bibliotecă după confirmarea unui Împrumut al unui Material de la respectiva Bibliotecă către Utilizator, Bookster va depune toate eforturile pentru a livra respectivul Material către Utilizator, însă este posibil ca respectiva Bibliotecă să refuze acest lucru, fiind integral răspunzătoare pentru astfel de acțiuni.

6.5. Dacă Utilizatorul se răzgândește și nu mai dorește să Împrumute un Material, poate anula respectiva comandă din Cont prin apăsarea butonului de „Anulează”. Anularea poate fi facută până la momentul când materialul a fost pregătit pentru expediere. De asemenea, dacă nu ridică Materialul împrumutat, se va considera că Utilizatorul a anulat respectivul Împrumut și Bookster va ridica Materialul pentru returnarea către Bibliotecă.

7. Confidențialitate

7.1. Utilizatorul va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură la care are acces în urma accesării Site-ului, a Aplicaţiei Bookster sau pe care le furnizează în orice alt mod Bookster. Dezvăluirea informațiilor astfel furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document. Utilizatorul este acord să anunțe imediat Bookster dacă altcineva i-a accesat Contul fără autorizare.

7.2. Prin publicarea Recenziilor/Comentariilor, Utilizatorul acceptă să facă publice opiniile sale conținute în Recenzii și Comentarii și nu se va putea adresa Bookster pentru niciun prejudiciu rezultat din aducerea la cunoștință publică a respectivelor informații. Utilizatorul consimte și acceptă că prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul Site-ului– secțiunea Recenzii/Comentarii, inclusiv în cazul accesării acestuia prin intermediul Aplicaţiei Bookster, Utilizatorul oferă Bookster acces nerestricționat și irevocabil cu privire la aceste informații pe care Utilizatorul, în mod voluntar, le postează sau le transmite către Bookster prin intermediul Site-ului/ Aplicaţiei Bookster. Cu privire la acestea, Bookster va avea dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații, și Utilizatorul este de acord ca Bookster să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care Utilizatorul le-a trimis prin intermediul Site-ului/ Aplicaţiei Bookster. Utilizatorul nu va putea invoca niciun drept de proprietate intelectuală, industrială sau similar asupra conținutului sau informațiilor astfel divulgate către Bookster, inclusiv prin intermediul Site-ului sau a Aplicaţiei Bookster. Bookster nu este ținut de nicio obligație de confidențialitate față de informațiile transmise, cu excepția cazului în care legea prevede altfel.

8. Comunicarea

8.1. Comunicările dintre Bookster și Utilizator legate de Împrumuturile realizate, utilizarea Site-ului sau a Conținutului, utilizarea Aplicaţiei Bookster sau a Conţinutului său, și îndeplinirea acestor Termeni și Condiții, vor fi efectuate prin intermediul Platformei Bookster (mesaje, notificări, pop-ups etc.) sau , după caz, prin intermediul Aplicaţiei Bookster sau prin e-mail sau telefon, la datele de contact furnizate de Utilizator sau asociate Utilizatorului în Platforma Bookster. Utilizatorul va putea oricând să contacteze Bookster direct la datele de contact indicate pe Site, iar solicitarea va fi preluată de către personalul Bookster dedicat. Pentru unele comunicări legate de îndeplinirea acestor Termeni și Condiții este posibil ca Bookster să utilizeze și datele de contact ale Utilizatorului, astfel cum au fost acestea furnizate de Utilizator. Orice modificare ulterioară a datelor de contact va trebui actualizată în Cont, în caz contrar comunicarea fiind considerată valabil indeplinită la datele de contact disponibile în Cont. Este posibil ca în unele cazuri curierii contractați de Bookster să anunțe direct Utilizatorul cu privire la stadiul livrării Materialelor.

8.2. Renunțarea la primirea Newsletterelor nu are ca efect restricționarea accesului la Cont, Site sau la Conținut, respectiv la Aplicaţia Bookster sau la Conţinutului său, astfel că termenii și condițiile stabilite prin prezentul Document vor continua să se aplice relației dintre Bookster și Utilizator. Renunțarea la primirea Newsletterelor nu exclude transmiterea de comunicări funcționale, legate de livrarea Materialelor solicitate de către Utilizator sau, după caz, de funcţionarea Aplicaţiei Bookster.

8.3. Newsletterele trimise de Bookster unui Utilizator pot fi personalizate și pot conține link-uri de autologin care, prin simpla lor accesare, conduc către Contul acelui Utilizator, fără a fi necesară introducerea parolei. Utilizatorul înțelege și acceptă această particularitate și se obligă să nu retransmită niciunui terț Newsletterele primite, obligațiile asumate conform art. 3.4. de mai sus continuând să se aplice integral.

9. Răspunderea

9.1. Bookster nu este responsabil față de Utilizator pentru niciun prejudiciu cauzat Utilizatorului sau oricărei terțe părți ca rezultat al îndeplinirii de către Bookster a oricăreia dintre obligațiile sale rezultate din acest Document sau al utilizării Materialelor. Materialele reprezintă proprietatea Bibliotecilor. Bookster va asigura livrarea Materialelor pe care Utilizatorul a optat sa le împrumute, de la Biblioteci la Utilizator și invers, nefiind în niciun fel răspunzător pentru conformitatea derulării activității de împrumut, Împrumutul fiind un raport încheiat și desfășurat exclusiv între Utilizator și Bibliotecă. În particular, fără a aduce atingere generalității celor de mai sus, Bookster nu va fi responsabil pentru disponibilitatea Materialelor, acuratețea sau corectitudinea oricăror informații puse la dispoziție de Biblioteci ori în legătură cu specificațiile, calitatea, conformitatea sau conținutul Materialelor. Bookster nu poartă nicio responsabilitate în ceea ce privește calitatea sau caracteristicile Materialelor oferite spre împrumut de Biblioteci.

Nicio neconcordanță a Materialelor cu așteptările Utilizatorului nu poate fi imputată catre Bookster. Bookster nu poate fi tras la răspundere pentru nicio întârziere în executarea comenzilor sau imposibilitatea de livrare a Materialelor împrumutate, acestea fiind în responsabilitatea Bibliotecii, cu excepția cazului în care întârzierea este cauzată exclusiv de transportul realizat prin intermediul Bookster. De asemenea, Utilizatorul va fi direct răspunzător față de Biblioteca de la care Împrumută Materialul pentru orice încălcări ale acestui Document, ale Termenilor și Condițiilor Bibliotecii sau ale legislației aplicabile.

9.2. Bookster acționează ca intermediar între Utilizator și Bibliotecă exclusiv în scopul i) facilitării transmiterii informațiilor relevante de la Biblioteci la Utilizatori în vederea derulării între aceștia a raporturilor contractuale de împrumut și ii) facilitării accesului Utilizatorilor la materialele împrumutate de aceștia de la Biblioteci si nu imprumută, nu sub-împrumută și nu este implicat în niciun fel în operațiunea juridică de Împrumut a Materialelor, care se realizează exclusiv de și sub răspunderea exclusivă a Bibliotecii. Bookster nu acceptă nicio răspundere față de Utilizator referitoare la executarea contractelor dintre Utilizator și Bibliotecă, respectiv respectarea Termenilor și Condițiilor Bibliotecilor, nefiind ținut să suporte sau să repare niciun fel de prejudicii derivând din activitatea de împrumut a Materialelor.

9.3. Prin crearea și/sau utilizarea Contului, Utilizatorul își asumă răspunderea integrală pentru menținerea confidențialității datelor sale de Cont (username și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, fiind responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului sau chiar dacă aceasta este neautorizată.

9.4. Utilizatorul este de acord să despăgubească și să exonereze de răspundere Bookster în cazul unei reclamații, acțiuni, cereri sau alte proceduri desfășurate împotriva Bookster de către o terță parte, prin suportarea costurilor, daunelor și cheltuielilor (inclusiv a taxelor judiciare) aferente (actuale sau viitoare) de orice natură, directe sau indirecte, în măsura în care o astfel de reclamație, proces, acțiune sau altă procedură împotriva Bookster se bazează pe sau apare în legătură cu: (i) utilizarea Platformei Bookster sau a Aplicaţiei Bookster de către Utilizator cu încălcarea acestui Document sau a legii aplicabile; (ii) o pretenție conform căreia orice utilizare a Platformei Bookster, a Aplicaţiei Bookster sau a Materialelor de către Utilizator (a) încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau orice alt drept al unei terțe părți; sau (b) este calomnioasă sau defăimătoare, dăunează sau cauzează prejudicii terțelor părți; sau (iii) orice denaturare sau încălcare a declarațiilor sau garanțiilor acordate de Utilizator și prevăzute în acest Document.

9.5. Utilizatorul este responsabil pentru informațiile, documentele sau alte bunuri omise în cadrul Materialelor împrumutate. Recomandăm utilizatorilor să acorde o atenție sporită verificării Materialelor împrumutate înainte de returnarea acestora către Bookster.

9.6. Referințele din această Secțiune a Documentului privitoare la utilizarea Platformei Bookster şi a Aplicaţiei Bookster sunt considerate a include orice utilizare de către o terță parte, atunci când o astfel de terță parte accesează Platforma Bookster sau Aplicaţia Bookster utilizând Contul Utilizatorului (chiar dacă accesarea este neautorizată).

10. Înscrierea de Recenzii și Comentarii

10.1. Utilizatorul poate înscrie Recenzii și Comentarii pe Site, inclusiv în cazul accesării acestuia prin intermediul Aplicaţiei Bookster. Recenziile pot fi atât pozitive, cât și negative, și se pot referi la caracteristicile unui Material.

10.2. În momentul înregistrării unei anumite Recenzii/Comentariu pe Site, Utilizatorii acordă Bookster o licență neexclusivă, pe întreaga durată de protecție prevăzută de legea aplicabilă, necondiționată, irevocabilă și nelimitată teritorial, prin care dau dreptul Bookster de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa conținutul Recenziei sau Comentariului.

10.3. Fiecare Utilizator, atunci când înscrie o Recenzie/un Comentariu în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele condiții și obligații:

  • orice referiri să fie efectuate doar la caracteristici ale unui anumit Material, evitând informații care țin de modul desfășurării Împrumutului de la o anumită Bibliotecă;
  • limbajul utilizat să fie corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator sau Bibliotecile;
  • de a se asigura că informațiile introduse reflecta realitatea, sunt corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legea aplicabilă, cu respectarea inclusiv a drepturilor altor părți, drepturilor de proprietate intelectuală și industrială, de autor, mărcile sau alte drepturi ale terților;
  • această facilitate să fie utilizată doar pentru a comunica cu privire la un anumit Material de pe Site, fără a face referire la alți operatori economici de orice fel, inclusiv cei care promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
  • să nu furnizeze și să nu solicite date cu caracter personal (cum ar fi informații despre adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație, care pot conduce la identificarea sau determina dezvăluirea acestor date cu caracter personal;
  • este interzisă fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Bookster, sau inducerea în eroare a Bookster cu privire la originea Comentariilor și Recenziilor, precum și înscrierea de Recenzii/ Comentarii cu conținut publicitar sau care să conțină materiale de natură publicitară;
  • Recenzia /Comentariul nu vor fi utilizate ca mijloc de comunicare cu Bookster sau cu Biblioteca; pentru aceasta vor fi folosite datele de contact ale Bookster menționate pe Site sau, după caz, în cadrul Aplicaţiei Bookster.

10.4. Pe lângă o evaluare realistă critică, în momentul înscrierii unei Recenzii, Utilizatorul va adăuga și un Rating relevant pentru Material. Recenziile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al Materialului. Rating-ul general va fi reprezentat de un număr listat care apare sub titlul fiecărui Material. Astfel, o Recenzie însoțită de un Rating mare va conduce la o creștere a Ratingului general, iar o Recenzie însoțită de un Rating mic va conduce la o scădere a Ratingului general.

10.5. Când o Recenzie/Comentariu este semnalat de către un Utilizator ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Bookster pentru a determina dacă încalcă acest Document. În măsura în care se constată o încălcare a condițiilor stabilite prin prezentul Document, textele respective vor fi eliminate din Site.

10.6. În cazul în care Bookster constată încălcarea prezentului Document, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului de a înscrie Recenzii/Comentarii.

10.7. Recenziile și Comentariile sunt generate de Utilizatori și Bookster nu este în niciun fel responsabil pentru conținutul acestora și nu are obligația de a le verifica sau cenzura. În cazul în care un Utilizator constată că anumite Recenzii/Comentarii încalcă prezentul Document sau aduc atingere în orice fel drepturilor celorlalți Utilizatori, ordinii publice ori bunelor moravuri, acesta are obligația de a comunica acest fapt către Bookster, care va face verificările necesare, putând, la libera sa alegere, decide menținerea, modificarea sau eliminarea textului în discuție.

11. Condiţii de acces şi utilizare ale Aplicaţiei Mobile Bookster

11.1. Mai multe informaţii privind accesul, utilizarea şi funcţionarea Aplicaţiei Bookster regăsiţi aici. Respectiva secţiune face parte integrantă din prezentul Document.

12. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

12.1. Pentru ca Utilizatorii să poată utiliza Platforma Bookster este necesară prelucrarea de către Bookster a unor date cu caracter personal ale Utilizatorilor. Acestea vor fi prelucrate in conformitate cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal disponibilă aici.

12.2. Bibliotecile prezente în Platforma Bookster au acces la datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pentru scopul limitat al primirii comenzilor, pregătirii Materialelor pentru livrare și transmiterii confirmării abonării la respectiva Bibliotecă. Bibliotecile sunt operatori de date cu caracter personal, care sunt în mod independent și separat răspunzătoare pentru modul cum prelucrează datele Utilizatorilor. Pentru detalii despre prelucrările de date efectuate de către Biblioteci, Utilizatorul este rugat să consulte informațiile puse la dispoziție de către Biblioteci în Secțiunea 16 de mai jos, sau să le solicite acestora astfel de informații.

13. Erori, Inexactități și/sau Omisiuni

Conținutul Site-ului şi al Aplicaţiei Bookster a fost alcătuit cu cea mai mare atenție pentru afișarea corectă a datelor si respectarea acurateței informațiilor, astfel încât utilizarea Platformei Bookster şi a Aplicaţiei Bookster să fie o experiență cȃt mai placută. Totuși, ocazional, pot exista informații în Platforma Bookster şi/sau în Aplicaţia Bookster care pot conține erori tipografice, inexactități sau omisiuni, în ceea ce privește imaginile, caracteristicile etc., pentru care, în limita permisă de lege, Bookster nu garantează și nu își asumă responsabilitatea. Bookster nu garantează că informațiile disponibile în Platforma Bookster şi/sau în Aplicaţia Bookster sunt întotdeauna exacte, complete, lipsite de erori sau actuale. Platforma Bookster, Aplicaţia Bookster, Conținutul acestora, Materialele și informațiile cuprinse în aceasta sunt furnizate “așa cum sunt disponibile”, fără niciun fel de declarații sau garanții exprese sau implicite, cu excepția celor prevăzute în acest Document. Bookster va încerca corectarea erorilor, inexactităților sau omisiunilor în cel mai scurt timp posibil.

14. Încetarea Contractului

14.1. Acest Document produce efecte până în momentul în care este denunțat și/sau reziliat de către Utilizator sau Bookster. Utilizatorul poate denunța în orice moment acest Document, dacă nu mai dorește să beneficieze de serviciile puse la dispoziție de Bookster, prin modalitatea indicată la art. 2.4. de mai sus.

14.2.De asemenea, dacă în opinia Bookster, Utilizatorul nu a respectat orice termen sau prevedere a acestui Document, precum și dacă Utilizatorul se angajează în orice utilizare ilegală, necorespunzătoare sau interzisă, cum ar fi inginerie inversă asupra oricărui software din Platforma Bookster sau, după caz, din Aplicaţia Bookster, Bookster are dreptul de a rezilia unilateral acest Document în orice moment.

14.3. Totodata, daca Utilizatorul consideră că Bookster nu și-a indeplinit orice obligație din acest Document, Utilizatorul va putea solicita rezilierea unilaterală a acestuia, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice de la data la care Utilizatorul transmite către Bookster solicitarea de reziliere. Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorul nu are dreptul de a rezilia acest Document în cazul neîndeplinirii de către orice Bibliotecă a obligațiilor sale din Termenii și Condițiile Bibliotecii, rezolvarea acestui aspect urmând să se realizeze exclusiv între Bibliotecă și Utilizator.

14.4. Prevederile de mai sus nu sunt de natură să înlăture răspunderea părții care, din vina sa, a determinat încetarea acestui Document. Încetarea acestui Document de către un Utilizator sau de către Bookster față de un Utilizator va fi adusă la cunoștința Angajatorului, pentru scopul gestionării colaborării cu Bookster, cu respectarea legii aplicabile.

14.5. Obligațiile și răspunderile părților asumate și scadente înainte de data încetării vor supraviețui după încetarea acestui Document în masura permisă de lege. Utilizatorul va restitui imediat către Bookster orice Materiale Împrumutate înainte de încetare pentru ca Bookster să le livreze Bibliotecilor relevante.

15. Forța Majoră

15.1. Utilizatorul și Bookster nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea obligațiilor contractuale care le incumbă, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

15.2. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare dintre Utilizator și Bookster va avea dreptul de a notifica cealaltă parte de încetarea de plin drept a Documentului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune interese.

16. Litigii. Legea Aplicabilă

16.1. Prezentul Document este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Bookster și Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente, de pe raza municipiului Bucuresti.

16.2. Orice eventuală reclamație a Utilizatorilor referitoare la neconformitatea Materialelor comandate, se va îndrepta către Bookster, iar acesta va transmite către Biblioteca relevantă informațiile așa cum i-au parvenit, cu respectarea oricăror limitări rezultate din legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul unor dispute, de natură litigioasă sau nu, dintre Utilizator și Bibliotecă, Utilizatorul va comunica direct cu Biblioteca, fără ca Bookster să intermedieze respectiva relație, Biblioteca fiind independent și exclusiv răspunzătoare pentru respectivele acțiuni, inclusiv pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, iar Bookster nu va avea nicio răspundere și nu va avea obligația de a acorda asistența în astfel de situații.

17. Termenii și Condițiile Bibliotecilor

17.1. Această Secțiune include Termenii și Condițiile Bibliotecilor înscrise în Platforma Bookster la acest moment, atât în ce privește Împrumuturile cât și abonamentele. Utilizatorii sunt rugați să consulte această Secțiune înainte de a plasa orice comandă de Împrumut la o anumită Bibliotecă. Prin plasarea unui Împrumut, Utilizatorul este de acord să accepte acest Document, inclusiv Termenii și Condițiile Bibliotecii de la care efectuează Împrumutul. Orice modificare a acestei Secțiuni a Documentului și a Termenilor și Condițiilor Bibliotecilor incorporați în Document prin link-urile de mai jos va fi aplicabilă imediat sau la data indicată de Biblioteca respectivă, fără ca Bookster să aibă obligația de a notifica Utilizatorul despre aceasta. Lista Bibliotecilor înscrise în Platforma Bookster este disponibilă în orice moment pe Site. Bookster poate decide în mod independent în orice moment să elimine sau să adauge Biblioteci pe Platforma Bookster, astfel că Bibliotecile care vor oferi Materialele spre Împrumut sunt cele indicate pe Site la momentul efectuării fiecărui Împrumut.

17.2. Bookster acționează doar ca un intermediar și nu este răspunzător pentru Termenii și Condițiile Bibliotecilor și pentru respectarea de către Biblioteci a prevederilor acestora.

Termenii și condițiile (regulamentele de funcționare ale) Bibliotecilor:

Biblioteca Booklover
Biblioteca Prometeu
Biblioteca Județeană „I.G.Bibicescu” din Mehedinți
Biblioteca Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău
Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea
Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” din Neamț
Biblioteca INACO
Biblioteca Fundației „Îmi pasă”
Biblioteca Exclusiv pentru frumos
Biblioteca Orășenească „Kovásznai Városi Könyvtár” din Covasna
Biblioteca Goethe-Institut București

18. Independența Termenilor

18.1. În cazul în care una din dispozițiile acestui Document se consideră a fi nelegală, nulă sau neaplicabilă de către orice instanță de judecată competentă, nulitatea unei astfel de prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale acestui Document, care rămân în vigoare.

18.2. Neexercitarea sau neexecutarea oricărui drept prevăzut de lege sau a oricărei prevederi a acestui Document nu va constitui o renunțare la respectivul drept sau la respectiva prevedere.

19. Acceptarea Expresă

Pentru a utiliza Platforma Bookster și Aplicația Bookster trebuie să citiți cu atenție și să acceptați acești Termeni și Condițiile conţinute de prezentul Document.

Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitare sau calificare, Termenii și Condițiile de utilizare ale Site-ului și ale Aplicației Bookster, vă rugăm să nu mai utilizați Site-ul și, după caz, Aplicația Bookster.

Utilizatorul declară că a luat la cunoștință, a acceptat și este de acord cu următoarele clauze din acești Termeni și Condiții: art. 3.1 legat de calitatea Bookster; art. 3.3., 5.7, 6.4., 7.2., 9., 10.7. 17.2 – legate de limitarea răspunderii; art. 2.5., 2.6., 10.6. – legate de denunțarea unilaterală și suspendare; art. 13 - erori, inexactități și/sau omisiuni; art. 14 - încetarea contractului; art. 16 – litigii și legea aplicabilă, art. 17 – Termenii și Condițiile Bibliotecilor.

20. Detalii de Contact

Întrebările cu privire la acest Document pot fi transmise la adresa de e-mail citesc@bookster.ro, sau la adresa poștală indicată la începutul acestui Document. Vom depune toate eforturile pentru a răspunde Utilizatorilor în cel mai scurt timp, prin același canal de comunicare prin care ne-a contactat, sau prin altul indicat de Utilizator. Utilizatorul poate să sesizeze Bookster la aceleași detalii de contact și cu privire la orice activități cu aparentă neconformă observate pe Platforma Bookster.

Data ultimei actualizări a Termenilor și Condițiilor Bookster: 23 ianuarie 2024.