Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

PLATFORMA BOOKSTER

1. Operatorul de date

Bookster este marcă înregistrată și denumirea sub care Bookster Experience SRL, o societate cu răspundere limitată, având sediul în Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6, Novo Park, Clădirea D, etaj 3, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16111/2020, având CUI 43370198, e-mail citesc@bookster.ro, își desfășoară activitatea și acționează în calitate de operator de date (denumită în continuare „Bookster” sau „Societatea”).

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Bookster va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de persoanele fizice înregistrate pe acest Site („Utilizatori”). Această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal („Politica”), alături de Termenii și Condițiile acestui Site și orice alte documente la care se face referire în conținutul acestei Politici, urmărește să ofere Utilizatorului informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la acesta sau pe care acesta ni le pune la dispoziție în raporturile pe care le avem, inclusiv prin Platforma Bookster și modul în care vor fi prelucrate de noi.

Bookster își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrează datele cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricarei astfel de modificări, Bookster va afișa pe Site versiunea modificată a Politicii unde poate fi consultată, iar dacă modificările sunt semnificative sau privesc conținutul Politicii, Utilizatorii vor fi înștiințați despre aceasta.

2. Scopurile, categoriile de date, temeiul legal și durata prelucrării

De regula, Bookster colectează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor direct de la aceștia, astfel încât Utilizatorii au control asupra tipului de informație pe care o oferă. De asemenea, angajatorul sau societatea în cadrul căreia Utilizatorii își desfășoară activitatea furnizează periodic o actualizare a Utilizatorilor din cadrul organizației sale care pot să utilizeze serviciile oferite de Platforma Bookster, prin furnizarea numelui, prenumele, adresei de e-mail, denumirea și adresa organizației unde își desfășoară activitatea Utilizatorul.

Platforma Bookster acționează ca o platformă de intermediere între bibliotecile care își pun la dispoziție materialele precum cărți, articole tipărite sau studii de caz, („Materialele”), pe de o parte, și Utilizatorii, care sunt beneficiarii finali, pe de altă parte. Materialele includ și acele materiale puse la dispoziție de Bookster, precum lecturile online.

Aplicaţia Mobilă Bookster (“Aplicaţia Bookster”) este o aplicaţie informatică securizată, accesibilă prin intermediul telefonului mobil cu conexiune la Internet, care permite Utilizatorilor accesul la Platforma Bookster şi la serviciile oferite de Bookster prin intermediul acesteia.

2.1. Crearea și gestionarea contului de Utilizator. Utilizarea Platformei Bookster

Pentru a putea utiliza Platforma Bookster, este necesar să vă creați un cont de Utilizator, prin intermediul căruia veți putea solicita pentru împrumut sau veți putea accesa diverse Materiale. La crearea contului Bookster, Utilizatorul transmite: adresa de e-mail, numele și prenumele, număr de telefon, oraș, locul de muncă și parola. În cadrul paginii de profil din Platforma Bookster, Utilizatorul are posibilitatea să adauge informații suplimentare opționale precum fotografia sa, limba în care preferă să citească și adresa de livrare pentru a se asigura livrarea Materialelor la altă adresă decât cea de la locul de muncă, atunci când aceasta opțiune este disponibilă. În cadrul contului Utilizatorului există o secțiune „Biblioteca ta” în care este menționat un istoric al tuturor Materialelor citite/accesate de către Utilizator, precum și o secțiune „Wishlist” în care apar menționate Materialele pe care Utilizatorul dorește să le citească/acceseze, informațiile din aceste secțiuni fiind disponibile Utilizatorului. Din contul creat în Platforma Bookster pot fi gestionate anulările/ retururile/ prelungirile sau orice aspecte referitoare la un împrumut, resetarea parolei sau actualizarea datelor și are loc informarea Utilizatorilor cu privire la situația contului lor. Bookster păstrează și data înregistrării la care Utilizatorul și-a creat contul.

Platforma Bookster oferă posibilitatea Utilizatorului de a selecta nivelul de confidențialitate al contului său: fie public, caz în care alți cititori pot vedea profilul (respectiv numele Utilizatorului și fotografia) și Materialele citite/accesate de un Utilizator, fie privat, caz în care profilul nu poate fi văzut de alți cititori, iar numele Utilizatorului nu apare în secțiunea „Activitate booksteri”.

Această activitate de prelucrare are la bază executarea unui contract la care Utilizatorul este parte (Termenii și Condițiile disponibile în Platforma Bookster), iar selectarea nivelului de confidențialitate al contului Utilizatorului (public/privat) se efectuează de către Utilizator în mod voluntar pe baza opțiunii Utilizatorului care poate fi modificată în sensul activării/dezactivării în orice moment.

Datele cu caracter personal asociate contului de Utilizator vor fi păstrate pe perioada în care contul este activ și pentru o perioadă ulterioară de 3 ani de la inchiderea contului, necesară protejării drepturilor Societății.

2.2.Utilizarea Aplicaţiei Bookster

Pentru ca dumneavoastră să puteți utiliza Aplicația Bookster este necesar să deţineţi un Cont de Utilizator în cadrul Platformei Bookster. Contul poate fi creat direct pe site-ul www.bookster.ro sau prin intermediul Aplicației Bookster.

La crearea Contului de Utilizator prin intermediul Aplicației Bookster, furnizați Bookster date cu caracter personal astfel cum acestea indicate la punctul 2.1, respectiv: adresa de e-mail, numele și prenumele, număr de telefon, oraș, locul de muncă și parola. Aplicaţia Bookster reţine datele de autentificare aferente Contului dumneavoastră, respectiv adresa de e-mail şi parolă, precum şi informaţii de tipul: adresa IP (Internet Protocol) a telefonului mobil de pe care este accesată, respectiv utilizată Aplicaţia; date calendaristice de acces ale Aplicaţiei Bookster.

Această activitate de prelucrare are la bază iniţial consimţămȃntul dumneavoastră cu privire la descărcarea şi instalarea Aplicaţiei Bookster în cadrul telefonului mobil, iar ulterior prelucrarea datelor cu caracterul personal cu privire la accesul şi utilizarea Aplicaţiei în baza Contului de Utilizator are ca temei executarea unui contract la care Utilizatorul este parte (Termenii și Condițiile disponibile în Platforma Bookster, inclusiv condiţiile privind accesul si utilizarea Aplicaţei Bookster).

Datele cu caracter personal asociate contului de Utilizator în baza căruia acesta poate accesa şi utiliza Aplicaţia Bookster vor fi păstrate pe perioada în care contul este activ și pentru o perioadă ulterioară de 3 ani de la inchiderea contului, necesară protejării drepturilor Societății.

Opţional, vom colecta informaţii precum: departamentul profesional din care Utilizatorul face parte în cadrul angajatorului sau societăţii în cadrul căreia își desfășoară activitatea, preferinţele şi interesele în materie de lectură, exclusiv în baza opţiunii Utilizatorului de a selecta răspunsuri la întrebările formulate în cadrul secţiunii de „Onboarding”, la prima logare, respectiv la prima accesare a Aplicaţiei Bookster.

În baza răspunsurilor oferite conform celor de mai sus, în cadrul secţiunii „Descoperă” aferentă Aplicaţiei Bookster, Utilizatorul va primi recomandări avȃnd ca obiect trei titluri lectură necitite pȃnă la aceea dată.

Datele Utilizatorilor vor fi păstrate și utilizate pentru acest scop până la momentul în care Utilizatorul îşi retrage consimțământului, dar nu mai mult de 3 ani de la data închiderii contului, oricare dintre acestea intervine mai devreme.

Nu în ultimul rȃnd, prin intermediul Aplicaţiei Bookster, în cadrul secţiunii „Insigne” aferentă Contului, Utilizatorul va putea vedea atȃt nivelul atins în baza numărului de puncte strȃns, cȃt şi detalii despre insignele Bookster pe care le poate obţine raportat la nivelul atins de Utilizator.

Această activitate de prelucrare are la bază executarea unui contract la care Utilizatorul este parte (Termenii și Condițiile disponibile în Platforma Bookster, inclusiv condiţiile privind accesul si utilizarea Aplicaţei Bookster). Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe perioada în care contul este activ și pentru o perioadă ulterioară de 3 ani de la inchiderea contului, necesară protejării drepturilor Societății.

2.3. Intermedierea serviciilor de împrumut și accesare Materiale, asigurarea livrării Materialelor și informarea cu privire la stadiul împrumutului. Desfășurarea campaniilor Bookster

Atunci când solicitați împrumutul unui anumit Material, Bookster va identifica biblioteca ce poate asigura disponibilitatea Materialului pe baza unui soft de Matching for Reading, iar ulterior va asigura livrarea Materialului și informarea Utilizatorului cu privire la stadiul împrumutului solicitat, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, precum e-mailul. De asemenea, Bookster poate oferi accesul online la anumite Materiale.

Pentru acest scop, Societatea va prelucra urmatoarele date cu caracter personal de la Utilizatori: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, denumirea și adresa organizației unde își desfășoară activitatea Utilizatorul, adresa de livrare (atunci când alegeți livrarea la o altă adresă decât locul de muncă) și Materialele împrumutate/accesate. Numele, prenumele și denumirea și adresa organizației unde își desfășoară activitatea Utilizatorul vor fi afișate pe etichetele lipite pe Materialele împrumutate și/sau pe ambalajul în care sunt livrare Materialele (unde vor fi disponibile persoanelor care intră în contact cu Materialele), acesta fiind necesar pentru a ne asigura că Materialele ajung la Utilizatorii care le-au comandat.

Întrucât Bookster acționează ca intermediar între Utilizatori și biblioteci în vederea furnizării Materialelor solicitate spre împrumut (contractul de împrumut fiind încheiat între bibliotecă și Utilizator), Bookster, după caz, va furniza bibliotecii identificată ca având disponibil Materialul solicitat, datele minime necesare ale Utilizatorului pentru realizarea intermedierii, pregătirii Materialului pentru livrare și a transmiterii confirmării abonării Utilizatorului la biblioteca respectivă (primită de Utilizator din partea bibliotecii). Aceste date sunt: numele, prenumele, Materialul solicitat si numărul de telefon. Bibliotecile vor acționa ca operatori de date separați cu privire la datele Utilizatorilor prelucrate, în conformitate cu propriile informări/politici de prelucrare a datelor accesibile în politică de termeni și condiții ale platformei.

De asemenea, Bookster poate organiza diverse campanii online puse la dispoziția Utilizatorilor în Platforma Bookster, unde Utilizatorii se pot înscrie și/sau participa (de exemplu setări de obiective de lectură și urmărirea atingerii obiectivelor, concursuri, chestionare etc.), pe care Bookster le consideră utile pentru încurajarea lecturii. În acest caz Bookster va prelucra datele cu caracter personal puse la dispoziție de Utilizator în cadrul Platformei Bookster.

Această activitate de prelucrare are la bază executarea unui contract la care Utilizatorul este parte (Termenii și Condițiile disponibile în Platforma Bookster și condițiile specifice de desfășurare pentru diverse campanii lansate de Bookster la care participa Utilizatorul).

Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe durata de existență a contului pe Platforma Bookster, precum și pentru o perioadă ulterioară de 3 ani de la închiderea contului, necesară protejării drepturilor Societății.

2.4. Transmiterea de buletine informative, newslettere și recomandări de lectură

Bookster prelucreaza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, precum nume si prenume, adresa de e-mail si numarul de telefon pentru transmiterea buletinelor informative (newslettere si recomandari de lectura) prin e-mail, SMS si apel telefonic.

Prin newslettere, Utilizatorii sunt informați prin e-mail, SMS sau apel telefonic despre noutățile de pe rafturile bibliotecilor disponibile prin Bookster, informații despre cea mai recentă campanie de încurajare a lecturii, o recenzie săptămânală pe e-mail, scrisă cu drag de unul dintre booksterii din echipa Societății, în baza consimțământului Utilizatorului.

Bookster colectează și prelucrează date cu caracter personal precum data nașterii și informații cu caracter demografic (vârstă și sex) cu scopul de a transmite, prin e-mail sau SMS, buletine informative personalizate către Utilizatori (mesaje personalizate cu ocazia zilei de naștere a Utilizatorului, recomandări de lectură personalizate).

Asemenea categorii de date cu caracter personal sunt colectate si prelucrate de Bookster în scopul transmiterii de buletine informative personalizate, exclusiv în baza consimțământului Utilizatorului, acesta având opțiunea de a pune la dispoziția noastră asemenea date prin completarea câmpurilor facultative din cadrul formularului de creare cont sau, după caz, din cadrul contului de Utilizator, secțiunea Setări – Contul tău.

De asemenea, Bookster colectează și prelucrează informații cu privire la comportamentul Utilizatorului în timpul vizitei pe Platforma Bookster, pentru a-i personaliza experiența online și a-i pune la dispoziție recomandări de lectură personalizate, pe e-mail sau în contul Bookster, în baza consimțământului acestuia.

Utilizatorii pot să își actualizeze preferințele din contul Bookster, prin accesarea secțiunii „Notificări” sau pot să se dezaboneze prin accesarea linkului inserat la finalul fiecărui buletin informativ primit prin e-mail/SMS sau în mod direct în cadrul apelului telefonic.

Datele Utilizatorilor vor fi păstrate și utilizate pentru acest scop până la momentul în care Utilizatorul solicită dezabonarea/retragerea consimțământului, dar nu mai mult de 3 ani de la data închiderii contului pe Platforma Bookster, oricare dintre acestea intervine mai devreme.

2.5. Răspunsul la întrebările, solicitările sau reclamațiile Utilizatorilor

Societatea va prelucra datele cu caracter personal, precum nume, prenume, adresa de e-mail și orice alte informații sau detalii care ne vor fi furnizate în cadrul corespondenței pentru a soluționa și a răspunde la întrebările, solicitările sau reclamațiile Utilizatorilor legate de utilizarea Bookster, prin formularul de contact de pe Platforma Bookster sau prin orice alt mijloc de comunicare utilizat.

Această prelucrare are la bază interesul nostru legitim de a menține o bună relație cu Utilizatorii, permițându-ne să oferim răspunsuri la întrebările, solicitările sau reclamațiile Utilizatorilor și de a ne proteja drepturile și bunurile Societății.

Aceste date vor fi stocate pe durata necesară prelucrării și emiterii unui răspuns la solicitarea Utilizatorului și pe durata de timp necesară protejării drepturilor Societății, ținând cont de legea aplicabilă, inclusiv de termenul de prescripție.

2.6. Navigarea pe Platforma Bookster. Utilizarea cookie-urilor

Atunci când Utilizatorii vizitează Platforma Bookster, pot fi stocate și colectate în cookie-uri și tehnologii similare informații cu caracter tehnic care pot identifica Utilizatorul, cum ar fi adresa IP sau date privind vizitele pe Site-ul web.

Principalul scop al utilizării cookie-urilor este, pe de o parte, să asigure buna funcționare și operare a Platformei Bookster (în cazul cookie-urilor strict necesare), sau, pe de altă parte, să ajute Utilizatorul să aibă parte de o experiență de navigare îmbunătățită, să efectueze anumite funcții și să îi permită Platformei să “rețină” acțiunile sau preferințele utilizatorului de-a lungul timpului.

Site-ul Bookster folosește Facebook Pixel și Google Analytics (cookies terță parte), iar datele colectate ne ajută să măsurăm performanța campaniilor noastre de încurajare a lecturii și să măsurăm succesul acestora în toate browserele și pe toate dispozitivele folosite de un cititor. Pentru aceasta nu înregistrăm nume sau prenume. Accesăm statistici, măsurăm numărul de oameni care interacționează cu reclamele noastre și prezentăm recomandări personalizate celor care au vizitat în trecut Site-ul nostru și care au citit un articol online, au vizionat un video sau au împrumutat cărți, articole tipărite sau studii de caz.

De asemenea, Site-ul Bookster folosește Hotjar cu scopul de a înțelege modul în care Utilizatorii interacționează cu website-ul. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează Site-ul Bookster, de exemplu, asigurându-ne că Utilizatorii găsesc cu ușurință ceea ce caută, optimizând experiența acestora.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe Platforma Bookster și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, Societatea vă încurajează să consultați secțiunea de setări cookies din contul Utilizatorului.

2.7. Sondaje, studii privind satisfacția Utilizatorilor și feedback-ul Utilizatorilor. Îmbunătățirea serviciilor Bookster

Bookster va prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorilor atunci când aceștia decid să participe la sondajele sau studiile noastre privind gradul de satisfacție a Utilizatorului sau când ne furnizează feedback și recenzii cu privire la produsele și serviciile noastre. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus doar pe baza consimțământului Utilizatorului, având de asemenea în vedere și interesul nostru legitim de a ne ajuta să înțelegem nevoile și așteptările Utilizatorilor cu privire la produsele și serviciile noastre, pentru a îmbunătăți produsele și serviciile Bookster. Participarea Utilizatorilor la astfel de sondaje sau studii de satisfacție este voluntară. În consecință, este alegerea Utilizatorilor dacă ne furnizează sau nu datele cu caracter personal (precum nume și prenume, adresa de e-mail, informații privind preferințele și obiceiurile lor sau alte date cu caracter personal pe care doresc să le ofere), prin completarea formularelor de participare, sau prin alte formulare similare furnizate în cadrul respectivelor sondaje, studii sau solicitări de feedback.

Societatea poate de asemenea solicita și utiliza datele Utilizatorilor în scopuri statistice, pentru îmbunătățirea serviciilor (inclusiv prin analiza și intelegerea comportamentului Utilizatorilor). În acest scop vor fi utilizate de către Bookster datele furnizate direct de către Utilizator și cele rezultate din utilizarea Platformei Bookster de către acesta, precum istoricul de împrumuturi realizate prin Platforma Bookster și comportamentul în cadrul Platformei Bookster. În acest caz, Bookster se intemeiază pe interesul său legitim de a-și îmbunătăți serviciile și de a-și dezvolta activitatea.

Datele cu caracter personal colectate în acest scop vor fi stocate pe durata de existență a contului Utilizatorului pe Platforma Bookster, moment după care datele cu caracter personal vor fi anonimizate sau distruse/șterse.

2.8. Linkuri către Facebook, Instagram și LinkedIn

În scopul optimizării funcționale continue, am implementat în Platforma Bookster linkuri către conturile Bookster de pe platformele Facebook, Instagram și LinkedIn.

Puteți recunoaște linkurile după logo-urile Facebook, Instagram și LinkedIn inserate pe Site-ul nostru. Atunci când Utilizatorul face click pe fiecare logo, link-ul stabilește o conexiune directă către site-urile Facebook, Instagram sau LinkedIn. Atunci când Utilizatorul va face click pe butonul „share” pe Facebook în timp ce este conectat la contul său de Facebook, va putea fi conectat conținutul serviciilor noastre online la conturile de utilizator Facebook. Facebook va putea astfel să asocieze utilizarea serviciilor noastre online cu contul de utilizator pe respectiva platformă. Dorim să subliniem că utilizarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor prin folosirea rețelelor sociale Facebook, Instagram și LinkedIn este supusă termenilor și condițiilor și politicilor de confidențialitate stabilite de respectivele companii, asupra cărora Societatea nu are niciun control sau responsabilitate. Pentru mai multe informații privind politicile de confidențialitate adoptate de aceste companii, vizitați: (i) pentru Facebook – https://www.facebook.com/policy.php , (ii) pentru Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875 , (iii) pentru LinkedIn - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . Dacă Utilizatorul nu dorește ca Facebook, Instagram și LinkedIn să asocieze utilizarea serviciilor noastre online cu contul de utilizator, vă rugăm să nu accesați link-urile respective de pe Platforma Bookster.

Această activitate de prelucrare are la bază interesul legitim de a permite interacțiunea cu persoanele interesate prin intermediul canalelor de social media Facebook, Instagram și LinkedIn.

2.9. Interacțiunile cu utilizatorii de social media

Vom prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, precum prenumele și numele, imaginea, numele de utilizator și, dupa caz, adresa de e-mail, numărul de telefon și orice alte informații sau detalii care ne sunt comunicate atunci când aceștia interacționează cu Bookster prin intermediul canalelor de social media precum Facebook, Instagram și LinkedIn pe paginile oficiale ale Bookster sau atunci când ne adresează întrebări sau cereri prin aceste canale de comunicare, pe baza interesului legitim de a permite interacțiunea cu persoanele interesate de informațiile publicate pe profilurile de social media administrate de Bookster și de a oferi un răspuns întrebărilor/solicitărilor astfel adresate.

Accesul la paginile noastre oficiale active pe aceste platforme de social media se face în condițiile stabilite exclusiv de Facebook, Instagram și LinkedIn. Fiecare platformă de socializare are propria sa politică de confidențialitate a datelor. În cazul în care vor exista întrebări cu privire la utilizarea datelor de către respectivele platforme, sau pentru informații despre scopul sau categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate de respectivele platforme, precum și despre drepturile Utilizatorilor și posibilitățile de configurare pentru a proteja spațiul privat, Societatea încurajează să fie consultate politicile lor de confidențialitate indicate la punctul 2.7. de mai sus.

Pentru niciunul dintre scopurile prevăzute anterior, prin Platforma Bookster sau prin Aplicaţia Bookster nu sunt colectate și nu sunt prelucrate în niciun mod date sensibile, prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

3. Prelucrarea datelor persoanelor cu vârsta de peste 18 ani

Bookster nu dorește să colecteze sau să prelucreze date ale minorilor. Astfel, toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin vârsta majoratului în statul de reședință (în România această vârstă este de 18 ani). Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la persoanele care nu au împlinit această vârstă. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că Utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

4. Luarea deciziilor în mod automat și creare de profiluri în mod automat

La fel ca multe companii, Bookster utilizează uneori automatizarea pentru a putea oferi Utilizatorilor experiențe și interacțiuni mai bune, mai coerente și mai personalizate cu Platforma Bookster, precum și buletine informative despre care credem că vor fi de interes pentru Utilizatori.

În acest sens anumite date cu caracter personal la care se face referire în această Politică, respectiv istoricul materialelor lecturate/accesate de către Utilizator, numele, prenumele Utilizatorului, adresa de e-mail, nr. de telefon, data nașterii și informații cu caracter demografic (vârstă și sex) sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

Scopul acestui tip de prelucrare este furnizarea unor buletine informative, inclusiv recomandări de lectură personalizate preferințelor Utilizatorului, având ca temei legal consimțământul Utilizatorului, prin canalele de comunicare selectate de Utilizator.

Aceste categorii de date sunt utile pentru că indică preferințele Utilizatorului și pot fi folosite pentru a determina viitoare Materiale de care Utilizatorul ar fi interesat, pentru a încuraja lectura. Logica implicată de prelucrare este furnizarea unor titluri de Materiale pe baza materialelor lecturate/accesate de către Utilizator și, după caz, ținând cont și de vârsta și sexul acestuia.

Semnificațiile și consecințele preconizate ale acestei prelucrări pentru persoana vizată sunt faptul că îi va fi recomandat un anumit Material pentru lectură dintr-un anumit gen literar/al unui anumit autor, acesta fiind un Material similar materialelor citite de Utilizator sau de Utilizatori cu profile similare. Această recomandare va putea influența decizia pe care Utilizatorul o va lua cu privire la următoarea lectură, respectiv cu privire la următorul material împrumutat sau consultat pe Platforma Bookster.

Utilizatorul se va putea dezabona oricând de la a primi asemenea comunicări informative personalizate prin actualizarea preferințelor sale din contul Bookster, prin accesarea secțiunii „Notificări” sau prin accesarea linkului inserat la finalul fiecărui buletin informativ primit prin e-mail/SMS sau în mod direct în cadrul apelului telefonic.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Societatea poate transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale Utilizatorului altor companii partenere, localizate în Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”), dar numai pentru a ne ajuta să atingem scopurile menționate la punctul 2 de mai sus și conform legislației în vigoare, în limita obligațiilor contractuale asumate față de Societate, precum: bibliotecile partenere care furnizează Materialele și a căror listă actualizată este disponibilă pe Platforma Bookster (acestea vă vor contacta direct legat de împrumuturile plasate), PERFECT GLOBAL BUSINESS S.R.L. – furnizorul software-ului Matching for Reading care acționează ca persoană împuternicită, angajatorii/societățile în cadrul cărora Utilizatorii își desfășoară activitatea (ex. Topul lunar al cititorilor, raportări legate de exemplarele aflate în posesia Utilizatorilor, însă respectând principiul minimizării datelor și evitând corelarea numelor/e-mailurilor cu titlurile solicitate prin plaftorma etc.), furnizorii de servicii de curierat, furnizorii de servicii de marketing, furnizorii de servicii IT, furnizorii de servicii clienti (customer support), cu sediile în Romania. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestor parteneri să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor în condiții de siguranță și securitate.

Informațiile Utilizatorului cu caracter personal pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în situațiile de mai jos, iar aceștia pot avea acces la date în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea: (i) autorități publice, auditori financiari sau juridici sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi Autoritatea Națională pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală, Parchetul General, Poliția Română, (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau ale altor entități sau persoane, precum executorii judecătorești, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea Bookster ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

6. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele cu caracter personal nu vor fi transferate în străinătate în state terțe, din afara UE sau SEE.

7. Securitatea prelucrării datelor

Societatea vă informează că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

8. Refuzul furnizării datelor și consecințele acestuia

Datele cu caracter personal prelucrate pentru scopurile prevăzute la următoarele puncte de mai sus: (i) 2.1 - în vederea creării, gestionării contului și utilizarea Platformei Bookster, (ii) 2.2 - în vederea intermedierii serviciilor de împrumut și accesare Materiale, asigurarea livrării Materialelor și informarea cu privire la stadiul împrumutului, precum și desfășurarea campaniilor Bookster reprezintă o obligație contractuală/necesară în vederea încheierii unui contract cu Societatea.

În cazul în care Utilizatorul nu furnizează datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, nu vor putea fi utilizate facilitățile puse la dispoziție de Platforma Bookster, iar produsele/serviciile nu vor putea fi furnizate.

9. Drepturile persoanelor vizate

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, Utilizatorii au următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către Bookster;

b. Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către Bookster, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete;

c. Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul la opoziție, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română;

d. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

e. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare: în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii consimțământului, rămânând în continuare valabilă;

f. Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe un interes legitim, precum și de a va opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

h. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

i. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere - Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Utilizatorul își poate exercita drepturile pe baza unei cereri transmise pe e-mail la citesc@bookster.ro. Este posibil ca în anumite cazuri să vă solicităm anumite date cu caracter personal suplimentare pentru a vă identifica atunci când vă exercitați aceste drepturi.

10. Date de contact

Pentru mai multe informații referitoare la practicile noastre de confidențialitate, dacă aveți întrebări sau dacă doriți să transmiteți o reclamație, precum și dacă doriți să contactați sau să adresați o cerere responsabilului Bookster cu protecția datelor, vă rugăm să ne contactați la datele de contact indicate mai sus la punctul 1.

Data ultimei actualizări a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal este 15.01.2024