Prelucrarea datelor cu caracter personal

BIBLIOTECA BOOKSTER

REGULAMENT

1. Bookster este inregistrat ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 29118 si trebuie sa se supuna reglementarile legale in vigoare.

2. Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), Bookster are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori.

3. Scopul colectarii datelor este:
  • prestarea corespunzatoare a serviciilor oferite de Furnizor (acces la Site, recomandari personalizate de lectura, campanii de incurajare a cititului si de promovare a serviciilor Furnizorului, logistica si livrarea de Materiale educationale);
  • informarea Utilizatorilor privind situatia Contului lor, inclusiv validarea si livrarea Materialelor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la un Imprumut;
  • trimiterea de Newslettere , recomandari si/sau alerte periodice, prin pagina de internet sau prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS, etc);
  • de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a Imprumuturilor si comportamentul Utilizatorului/Beneficiarului, inclusiv prin crearea de profiluri;

4. Prin completarea datelor in formularul de creare de Cont Utilizatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a Bookster si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus la punctul 3. Prelucrarea datelor include colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, adaptarea sau modificare, extragerea, divulgarea, consultarea, inclusiv prin existenta unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri pentru o experienta personalizata); stocarea pana la momentul retragerii consimtamantului Utilizatorului; afisarea pe Site in pagini accesibile si altor Utilizatori; afisarea numelui Utilizatorului/Beneficiarului pe etichetele lipite pe ultima coperta a Materialelor imprumutate, unde pot fi vazute de orice persoana care intra in contact cu Materialul respectiv.

5. Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de a solicita Furnizorului acces la date, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa autoritatii de supraveghere sau justitiei in caz de incalcare a drepturilor pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

6. De asemenea, Bookster poate furniza datele cu caracter personal ale Utilizatorului/Beneficiarului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate la punctul 3, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii.

7. Informatiile Utilizatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

8. Site-ul Bookster foloseste Facebook Pixel si Google Analytics iar datele colectate ne ajuta să masuram performanta campaniilor noastre de încurajare a lecturii si sa masuram succesul acestora in toate browserele si pe toate dispozitivele folosite de un cititor. Nu inregistram nume, prenume sau alte date cu caracter personal. Accesam statistici, masuram numarul de oameni care interactioneaza cu reclamele noastre si prezentam recomandari personalizate celor care au vizitat in trecut site-ul nostru si care au citit un articol online, au vizionat un video sau au imprumutat carti, articole tiparite sau studii de caz.

9. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Str. Maior Gh. Sontu nr. 6, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, in atentia Bookster, Utilizatorul isi poate retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Retragerea consimtamantului face imposibila colaborarea dintre Bookster si Utilizator si duce la anularea Contului.