Acces și utilizare aplicație mobilă Bookster

1. Ce este Aplicaţia Mobilă Bookster?

Aplicaţia Mobilă Bookster (“Aplicaţia Bookster”) este o aplicaţie informatică securizată, accesibilă prin intermediul telefonului mobil cu conexiune la Internet, care permite Utilizatorilor accesul la Platforma Bookster şi la serviciile oferite de Bookster prin intermediul acesteia (de ex. Împrumuturi de Materiale).

Puteți descărca Aplicația Bookster, în mod gratuit, din Google Play Store și App Store-ul Apple. Aplicaţia Mobilă Bookster a fost concepută pentru a rula, respectiv pentru a fi compatibilă cu sistemele de operare Apple (iOS) şi Android.

2. Cum accesezi Aplicaţia Bookster?

Pentru ca dumneavoastră să puteți utiliza Aplicația Bookster este necesar să aveţi minim 18 ani şi să deţineţi un Cont de Utilizator în cadrul Platformei Bookster. Contul poate fi creat accesȃnd opțiunea “Creare cont”, direct pe site-ul www.bookster.ro sau prin intermediul Aplicației Bookster.

La crearea Contului de Utilizator prin intermediul Aplicației Bookster, furnizați Bookster date cu caracter personal, respectiv: adresa de e-mail, numele și prenumele, număr de telefon, oraș, locul de muncă și parola. Mai multe informaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Bookster regăsiţi aici.

După crearea Contului şi înregistrarea cu succes în Platforma Bookster, veți beneficia de un Cont personal de Utilizator, pe care îl puteți accesa cu o parolă la alegere, direct de pe Site sau prin intermediul Aplicației Bookster.

Atunci când vă creați Contul, garantați că informațiile pe care le furnizați sunt corecte, complete și actualizate. Bookster nu are control asupra acestor date, corectitudinea acestora fiind astfel propria responsabilitate a Utilizatorului Aplicaţiei Bookster, respectiv al Platformei Bookster.

Aplicaţia Bookster reţine datele de autentificare aferente Contului dumneavoastră. În acest sens, sunteți de acord și înțelegeți că dumneavoastră sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității datelor de conectare asociate utilizării de către dumneavoastră a Aplicaţiei Bookster și pentru luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru a păstra confidențialitatea acestor informații.

Sunteți responsabil pentru toate activitățile realizate în cadrul sau prin intermediul Aplicaţiei Bookster accesată de pe Contul dumneavoastră. Aveţi obligaţia de a notifica Bookster imediat, fără întârzieri nejustificate, atunci când sesizați utilizarea neautorizată a datelor dumneavoastră de conectare la Aplicaţia Bookster. De asemenea, sunteți de acord să notificați Bookster imediat, fără întârzieri nejustificate, în același mod cu privire la orice altă încălcare a securității în legătură cu Aplicaţia despre care aveți cunoștință. Cu toate acestea, indiferent de această notificare, nu vom răspunde pentru pierderile pe care aţi putea să le suportaţi ca urmare a utilizării neautorizate a Contului dumneavoastră, respectiv a Aplicaţiei Bookster (indiferent dacă o astfel de utilizare se produce cu sau fără cunoştinţa dumneavoastră).

Bookster poate suspenda utilizarea datelor de conectare sau a Contului dumneavoastră în cazurile în care suspectează compromiterea securității acestora sau existența unei utilizări neautorizate sau frauduloase. Bookster vă va informa în prealabil sau, dacă acest lucru nu este posibil, imediat după suspendarea utilizării datelor dumneavoastră de conectare la Aplicaţia Bookster sau a Contului, specificând motivele suspendării, cu excepția cazului în care furnizarea acestor informații ar putea compromite măsurile rezonabile de securitate sau ar contraveni legii. Bookster va reactiva datele de conectare sau Contul dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil după eliminarea motivelor care au determinat suspendarea inițială.

3. Ce puteți face prin intermediul Aplicaţiei Bookster?

Prin intermediul Aplicaţiei Bookster puteţi accesa Plaforma Bookster şi serviciile oferite de către societatea noastră prin intermediul acesteia, cum ar fi: Împrumut de Materiale, livrarea Materialelor către destinatari, verificarea statusului contului etc.

Totodată, prin intermediul Aplicaţiei Bookster veţi putea posta Recenzii sau Comentarii cu privire la Materialele disponibile şi/sau împrumutate de pe Platforma Bookster.

În funcţie de opţiunile dumneavoastră exprimate în cadrul secţiunii „Notificări” din cadrul Contului, Bookster poate transmite recomandări de lectură prin intermediul Aplicaţiei. Utilizatorii Aplicaţiei Bookster pot să se dezaboneze de la primirea un astfel de comunicări prin accesarea linkului inserat la finalul fiecărui Newsletter primit, direct din Aplicaţia Bookster sau în mod direct în cadrul unui apel telefonic la datele de contact afişate de Bookster pe Site.

Prin intermediul Aplicaţiei Bookster, în cadrul secţiunii „Insigne” aferentă Contului, puteţi vedea atȃt nivelul atins în baza numărului de puncte strȃns, cȃt şi detalii despre insignele Bookster pe care le puteţi obţine raportat la nivelul atins de dumneavoastră. Transferul de puncte sau insigne către terți Utilizatori nu este posibil.

Nu în ultimul, în cadrul secţiunii „Descoperă” aferentă Aplicaţiei Bookster, veţi primi recomandări avȃnd ca obiect trei titluri lectură necitite pȃnă la aceea dată. Recomandările vor fi formulate pe baza preferinţelor dumneavoastră în materie de lectură exprimate sub forma răspunsului la întrebările indicate în cadrul secţiunii de „Onboarding”, la prima logare, respectiv la prima accesare a Aplicaţiei Bookster.

4. Restricţii

În baza respectării şi acceptării Termenilor şi Condiţiilor, inclusiv a prevederilor cuprinse în prezenta secţiune, aveţi dreptul: (i) de a accesa Aplicația Bookster și de a o utiliza pe propriul dispozitiv mobil în legătură cu scopul de a accesa Platforma Bookster și (ii) de a accesa conținutul, informațiile și materialele asociate puse la dispoziție prin intermediul Aplicației Bookster și de a le utiliza în mod privat și necomercial.

Nu vi se permite: (i) să eliminați referințele la drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate din Aplicație; (ii) să reproduceți, modificați, creați, distribuiți, licențiați, închiriați, vindeți, revindeți, transferați, transmiteți, publicați sau să folosiți în alt mod Aplicația Bookster fără consimțământul expres al Bookster pentru a transmite, difuza sau a o exploata în alt mod; (iii) să decompilați, să inversați sau să dezasamblați Aplicația Bookster; (iv) să legați, să încadrați sau să duplicați o parte a Aplicației Bookster; (v) să dezvoltați sau să instalați programe sau scripturi cu scopul de a extrage, indexa, controla sau să de a efectua alte extrageri de date sau de a restricționa sau împiedica în mod nejustificat funcționarea sau funcționarea unor componente ale Aplicației Bookster; sau (vi) să încercați să obțineți sau să interferați, prin acces neautorizat la orice parte a Aplicației Bookster și a sistemelor sau rețelelor conectate la aceasta.

Toată creaţia grafică şi Conţinutul Aplicaţiei Bookster sunt proprietatea Bookster Experience S.R.L. Fac excepţie informaţiile, elementele grafice aparţinȃnd altor entităţi, dar care sunt utilizate de Bookster exclusiv în temeiul unor licențe acordate de titularii acestor drepturi.

Permisiunea de a utiliza Aplicaţia Bookster, respectiv permiterea accesului la aceasta și funcționalitățile sale nu implică și nu poate fi considerată a reprezenta o cesiune sub orice formă, exclusivă ori neexclusivă, a drepturilor de proprietate intelectuală aferente.

Termenii şi Condiţiile, inclusiv prevederilor cuprinse în această secţiune, nu vă acordă niciun drept asupra sau în legătură cu Aplicația Bookster, cu excepția dreptului limitat de folosinţă în condiţiile şi cu respectarea prezentului Document.

5. Declarații și garanții. Responsabilităţi.

La momentul înregistrării în vederea utilizării Aplicaţiei Bookster declarați şi garantați următoarele:

  • că aveți dreptul, autoritatea şi capacitatea deplină de exercițiu în vederea accesării şi utilizării Aplicaţiei;
  • că nu comunicaţi datele de conectare unei terţe persoane. Sunteţi responsabil pentru activităţile de orice natură ce au loc în Aplicaţia Bookster accesată de pe Contul dumneavoastră;
  • că nu veţi falsifica sau oferi informaţii eronate despre identitatea sau intenţiile dumneavoastră în legatură cu orice ar avea legatură cu Aplicaţia Bookster;
  • că nu veţi transmite, distribui sau oferi prin intermediul Aplicaţiei Bookster orice informaţii sau materiale care sunt în tot sau în parte ilegale, false, frauduloase sau inadecvate, ofensatoare sau care încalcă ordinea publică şi bunele moravuri;
  • că nu veţi încălca orice drept prevăzut prin lege, drepturi de proprietate, drepturi intangibile, dreptul privind confidenţialitatea sau datele cu caracter personal ale altora;
  • că nu veti utiliza Conţinutul Aplicaţiei Bookster în alte scopuri decȃt cele permise prin Termeni şi Condiţii.

Sunteți responsabil pentru instalarea și funcționarea corespunzătoare a Aplicației Bookster pe dispozitivele dumneavoastră de telefonie mobilă și pentru accesul necesar la rețeaua de date pentru a putea utiliza Aplicația, precum și orice costuri care pot apărea din utilizarea Aplicației. În timp ce accesați și/sau utilizați Aplicația, pot apărea taxe și comisioane de date și de conectare, de exemplu de la furnizorul rețelei de telefonie mobilă, iar dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru plata acestora.

Sunteți responsabil pentru achiziționarea dispozitivelor mobile compatibile care sunt necesare pentru accesul la Aplicația Bookster, precum și pentru instalarea actualizărilor pentru utilizarea corespunzătoare. Bookster nu garantează că Aplicația sau părți ale acesteia vor funcționa pe orice hardware sau dispozitiv. În plus, pot apărea defecțiuni și întârzieri în Aplicația Bookster, care sunt cauzate de utilizarea internetului și a mijloacelor de comunicare electronică, dar pe care nu le putem controla.

De asemenea, este responsabilitatea dumneavoastră să verificați și să vă asigurați că ați descărcat întotdeauna Aplicația Bookster actualizată pentru dispozitivul dumneavoastră mobil. Acest lucru este deosebit de important atunci când sunt publicate versiuni mai noi ale Aplicației, iar Bookster nu este obligat să mențină versiuni mai vechi sau să se asigure că astfel de versiuni mai vechi continuă să funcționeze sau sunt lipsite de erori. Ar trebui să actualizați Aplicația de mobil, utilizând cea mai recentă versiune, mai ales pentru a putea utiliza funcții noi.

Bookster nu este responsabil dacă nu aveți un acces la o rețea funcțională de date, un dispozitiv de telefonie mobilă compatibil sau dacă aveți versiunea veche a Aplicației Bookster pe dispozitivul mobil. Bookster își rezervă dreptul de a anula sau, după caz, suspenda disponibilitatea Aplicației dacă o utilizați de pe un/cu un dispozitiv incompatibil sau nepermis.

6. Limitarea Răspunderii Bookster

Bookster nu poate garanta că Aplicația Bookster sau Conţinutul său sunt lipsite de erori, defecte, malware și viruși sau că Aplicația este corectă, actualizată și fără erori.

Bookster nu face nicio declarație și nu oferă nicio garanție că funcţionarea Aplicaţiei Bookster nu va fi întreruptă sau nu este lipsită de erori în alt mod și nici nu oferă o garanție cu privire la fiabilitatea, calitatea, adecvarea sau disponibilitatea Aplicației sau a altor servicii în legătură cu Aplicația. Pot apărea întreruperi sau erori temporare, iar Aplicația Bookster poate fi supusă unor restricții, defecțiuni, întârzieri sau alte probleme.

Bookster nu poate fi făcută răspunzătoare pentru daunele, directe sau indirecte, cauzate utilizatorului Aplicaţiei Bookster de nefuncţionarea sau funcţionarea necorespunzătoare a Aplicaţiei.

Bookster nu este în special responsabilă pentru nicio daună rezultată din utilizarea (sau incapacitatea de a utiliza) Aplicaţia Bookster, inclusiv pentru prejudicii cauzate de malware, viruși sau orice erori sau lipsuri ale informațiilor. Bookster nu este responsabilă pentru prejudicii sau pretenții ale terților.

Aceste exonerări de răspundere și limitări se aplică în măsură permisă de legislaţia naţională.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre prevederile prezentei secţiuni, a Termenilor şi Condiţiilor referitoare la condţiile de acces şi de utilizare a Aplicaţiei Bookster, vă rugăm să nu accesaţi, navigaţi sau utilizaţi aplicaţia, şi nici software-ul, serviciile, informaţiile, materialele sau alte asemenea cuprinse în aplicaţie.

7. Încetarea utilizării Aplicaţiei Bookster

Încetarea utilizării Aplicaţiei Bookster poate interveni în următoarele situaţii:

  • la iniţiativa utilizatorului, prin dezinstalarea aplicaţiei de pe dispozitivul dumneavoastră;
  • din iniţiativa Bookster, dacă se constată că utilizatorul nu respectă regulile unei conduite adecvate sau prevederile Termenilor şi Condiţiilor, care ar putea aduce prejudicii de orice natură societăţii noastre;
  • ca urmare a închiderii Contului de Utilizator al Platformei Bookster conform prevederilor Termenilor şi Condiţiilor.

8. Dispoziţii finale

Dacă în orice moment după instalarea Aplicaţiei Bookster decideți că nu mai sunteți de acord cu Termenii şi Condiţiile, inclusiv prevederile cuprinse în prezenta secţiune, vă rugăm să dezinstalaţi aplicaţia.

Totodată, dacă nu mai sunteţi de acord cu utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către operatorul Bookster, ca urmare a folosirii Aplicaţiei, aveţi posibilitatea să dezinstalaţi Aplicaţia Bookster şi/sau să vă ştergeţi Contul de Utilizator.

Închiderea Contului determină imposibilitatea de utilizare a Aplicaţiei Bookster, produs pentru al cărui uz şi acces este necesar un Cont de Utilizator.


Dacă aveţi orice întrebări sau probleme legate de funcţionarea Aplicaţiei Bookster, ne puteţi contacta la adresa de e-mail citesc@bookster.ro.

Data publicării: 23 ianuarie 2024.